Lena Adelsohn Liljeroth

Född och uppvuxen i Stockholm. Jag har i grunden en värdekonservativ inställning, "moralpredikant", säger mina vuxna barn med viss ömhet, men jag accepterar samtidigt inte argumentet "så har det alltid varit". Men för mig är det viktigt att göra sin plikt, hålla löften och tider och lära av andras erfarenheter.
Jag blev medlem i moderaterna redan 1970, en tid med starka vänstervindar. Åren på Journalisthögskolan i slutet av 1970-talet var härdande men gav samtidigt en bra yrkesutbildning. Ideologiskt har jag framför allt påverkats av de regelbundna besöken på biblioteket med hela världen representerad, men lika mycket av Anders Carlberg, grundare av Fryshuset där jag också var hans ordförande under tio års tid. Vi röstade på olika "block" men tyckte nästan alltid lika!
I Alliansregeringen var jag under åtta år kultur- och idrottsminister. Numera fri skribent, volontär hos Berättarministeriet och styrelseledamot i Ersta Diakoni, Postkodstiftelsen, News55 och Strömma Turism&Sjöfart.

Skribenter