Joakim von Braun

Jag är sedan revolutionsåret 1968 oerhört intresserad av Sovjetunionens historia och dagens Ryssland samt av frågor som rör underrättelsetjänst och spionage. Jag arbetade som fristående konsult åt Säkerhetspolisen åren 1974–1999. Efter att ha ägnat ett antal år åt informations- och IT-säkerhet började jag i början av 2000-talet åter ägna mig åt Ryssland. Då Vladimir Putin invaderade sina grannländer 2008 och 2014 insåg jag att både Sverige och våra nordiska och baltiska grannar löpte onödigt stora risker med en sådan fientlig granne.

Jag är liberal och en utpräglad individualist som tycker att man ska få göra det mesta som man själv tycker så länge man inte trampar andra på tån. Jag vill med hjälp av ökad kunskap om länder som Ryssland, Kina och andra diktaturer hjälpa intresserade människor att bekämpa förtryck i vår omvärld. Dels behöver vi kunskap för att kunna skydda oss själva, dels för att kunna hjälp människor som lever under förtryck. "Kunnskap è mackt!" som man sa 1968.

Skribenter