Mirjam Tapper

Jag betraktar mig som konservativ till både kultursyn och samhällssyn. Jag har tagit intryck av filosofen Edmund Burkes anti-radikala filosofi och Friedrich Hegels teorier om världsanden och hans dialektiska metod. Anser det vara av värde att slå vakt om sådant som har visat sig fungera bra i många generationer. Konservatism betyder bevarande och konservatismen är en samhällsbevarande åskådning. Att förändra för att bevara bör vara konservatismens motto. Det är viktigt att ta vara på ett samhälles traditioner och samhällen blir bäst om de bygger på hävd och gemenskap. Marknadsekonomin bör ta hänsyn till moral och kulturvärden. Staten ska vara till för att skydda, inte styra.

Skribenter